Kā uzhakot Windows spēles izmantojot Python un OllyDbg

Kā uzhakot Windows spēli izmantojot Python un OllyDebuger.

Ja gribi to atkārtot uz sava datora, te būs programmas:

Minesweeper:
https://ia601004.us.archive.org/27/items/BestOfWindowsEntertainmentPack64Bit/winmine.exe

OllyDebuger:
https://www.ollydbg.de/

PyCharm:
https://www.jetbrains.com/pycharm/

#python #pythonprogramming #ollydebuger #ambexskola #it #ittraining #ittips #itpadomi